Jaar verslag 2019

 Jaarverslag 2019 Beeldarchief Valkenburg

In het jaar 2019 werd bij Beeldarchief Valkenburg door vrijwilligers en bestuursleden gewerkt aan de actualisering van de collecties binnen het nieuwe digitaliseringsysteem Magento. Er ontstond stagnatie door omzettingsproblemen bij het converteren naar het nieuwe systeem.  

Meer problemen leverden de landelijke berichten op over auteursrechten bij digitale archieven en over privacy-rechten bij beelden van personen. Overleg met andere instanties op het gebied van digitale archivering leverde niet meteen resultaat op. Het bestuur van Beeldarchief Valkenburg moest daarom de afsluiting van de site aanhouden.

Toch wil het bestuur van BAV nog doorgaan met de zoektocht naar samenwerking met grotere regionale archieven, zoals het RHCL Maastricht, maar ook met het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul.  Mogelijk kan ook in samenwerking met de Heuvelland-bibliotheek Valkenburg een digitale raadpleging van het beeldarchief geboden worden: alleen inzien zonder downloaden bijvoorbeeld.

Ook zal onderzocht worden of op de site van BAV een afzonderlijke te raadplegen selectie gemaakt kan worden van beelden die door auteurs zélf beschikbaar zijn gesteld en waar afstand van auteursrecht is gedaan. Regelmatig werden er overigens nog door particulieren en instellingen nieuwe beelden aangeboden. Maar ook de vragen om mee te werken aan historische publicaties gaan door. Er kan tot nu toe echter niet risicoloos aan meegewerkt worden.

Omdat er momenteel geen onkostenvergoedingen meer ontvangen worden, wordt er ook ingeteerd op de financiële positie van de stichting. De kosten van het in stand houden van de site lopen immers door. De komende tijd moet uitwijzen of B.A.V. nog op een zinvolle wijze haar taken kan uitvoeren."