Jaar verslag 2017

 

Jaarverslag Stichting Beeldarchief Valkenburg.

 

In 2017 hebben bestuur en vrijwilligers zich vooral bezig gehouden met de vernieuwing van de website door de invoering van het nieuwe archiveringssysteem Magento. Dat kostte veel tijd van overleg. Er waren nogal wat aanloopmoeilijkheden waardoor de site tijdelijk niet bereikbaar was. Ook dienden er extra werkzaamheden verricht te worden i.v.m. het converteren van begeleidende teksten. Verder werd er doorgewerkt aan het completeren van de beschrijvingen bij de collecties. Een karwei dat nog veel tijd vergt.

 

In 2017 overleed vrijwilliger Hans Hoffman op 80-jarige leeftijd. Hij was een vaste gast ook bij de klankbordbijeenkomsten waar hij veel detailinformatie gaf over Valkenburgs verleden. 

 

In het najaar werd weer een goed bezochte klankbordbijeenkomst georganiseerd waar ook informatie over het nieuwe archiveringssysteem werd verstrekt. Er werd een voorproeve gegeven van bewegende beelden met smalfilmfragmenten uit de jaren vijftig en zestig. BAV wil die collectie geleidelijk aan uitbreiden ook in samenwerking met partnerorganisatie Stichting Martin  Stevensfonds. 

TV-Valkenburg was ook vertegenwoordigd. Er werd met de vertegenwoordigers verder gesproken over de samenwerking die leidt tot de vaste rubriek "Oet de Aw Doas" bestaande uit de onderdelen "Wie is wie?" bij oude foto's en "Toen en Nu".

 

BAV heeft jaarlijkse duizenden bezoekers vooral uit de eigen omgeving maar ook uit het hele land en het verre buitenland. Regelmatig bieden mensen of archieven oude beelden over Valkenburg aan om digitaal te archiveren.