Stichting Beeldarchief Valkenburg

                       Secretariaat: Hanewei 7, 6305AT, Schin op Geul
plemsmeets@gmail.com     www.beeldarchiefvalkenburg.nl     kvk14080570

Jaarrekening 2018:

baten:
subsidies                                         €    180,00
schenkingen/donaties                            1.200,00
opbrengst beeldmateriaal                           20,38

                                                                             € 1.400,38                                                                                      

lasten:
hosting                                               €    865,16
aanpassingen website                                205,70
bankkosten                                               120,31
organisatiekosten                                       24,70
diversen                                                     75,00
                                                                            € 1.266,17


exploitatieoverschot 2018                                            € 134,21

Het overschot over 2018 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Vermogen per 31-12-2018

vermogen 01-01-2018                                        € 2.842,60
bij: overschot 2018                                                   134,21

vermogen per 31-12-2017                                  € 2.976,81

Het vermogen betreft het saldo van RABO-rekening NL63 RABO 0101281471.