Martin Stevens fonds

Stichting Beeldarchief Valkenburg en het Martin Stevens Fonds werken sinds enige tijd nauw samen.

De fotocollectie van het Martin Stevensfonds kunt u bekijken in de database van Stichting Beeldarchief Valkenburg.

Tevens is deze in te zien via de site van Heuvellandbibliotheken middels de link:

Martin Stevens Fonds

Stichting Martin Stevens Fonds

Op 11 maart 1974 overleed de Valkenburger Martin Stevens. Hij was in het bezit van een omvangrijke verzameling boeken, krantenknipsels, raambiljetten, wandelgidsen, programmaboekjes en foto’s. En als eigenaar van Hotel Schaepkens van Sint Fyt stond hij bekend als een man die zeer geïnteresseerd was in de historie van Valkenburg. Hij verzamelde nagenoeg alles wat hij voor toekomstige generaties nuttig achtte om een goed tijdsbeeld van Valkenburg te krijgen.

Een jaar later, op 20 november, de geboortedag van Martin Stevens, wordt bij notaris Palmen te Klimmen door vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg-Houthem, de Vereniging Veldeke, de Historische Kring Valkenburg, de Kasteelstichting en de stichting Openbare Bibliotheek Valkenburg de stichting Martin Stevens Fonds opgericht. Het doel van het Martin Stevens Fonds is het beheren van de Stevenscollectie en deze verder uit te breiden met Valkenburgensia en Limburgensia. De stichting vult, met subsidie van de gemeente, via aanschaf, verkregen schenkingen en leningen van diverse verenigingen, de collectie van de erven Stevens aan. Dit archief blijft hierdoor in z’n geheel en voor Valkenburg behouden. Het bestuur, dat aanvankelijk was samengesteld door vertegenwoordigers van de oprichters, neemt de taak op zich de omvangrijke collectie te inventariseren en voor het publiek toegankelijk te maken.

Na enige jaren te zijn opgeslagen in de gemeentelijke archiefruimte is de collectie ondergebracht in de ‘Stevenskamer’ van het op 17 november 1984 geopende nieuwe bibliotheekgebouw aan het Berkelplein. Inmiddels zijn aan de Stevenscollectie toegevoegd het complete archief van het voormalige weekblad Het Land van Valkenburg, het archief van het maandblad Geulrand en vele door derden geschonken boeken, fotomateriaal, gedachtenisprentjes e.d.

Het door het Martin Stevens Fonds beheerde archief is voor belangstellenden enkel ter inzage beschikbaar. De aanwezige boeken, documenten, foto’s e.d. worden niet uitgeleend. Wel wordt de mogelijkheid geboden om uittreksels of kopieën te maken. Het Martin Stevens Fonds is gevestigd op de bovenverdieping van Heuvelland Bibliotheek Valkenburg aan het Berkelplein 99 te Valkenburg aan de Geul. Een traplift is sinds kort aanwezig.

Openingstijden: iedere donderdag van 18.30-19.50 uur (behalve op feestdagen en vakantieperiode bibliotheek) of op afspraak.

Bestuur:

Jacky Heusschen:  Voorzitter
Harold Janssen  Secretaris
Harold Janssen: Penningmeester

Leden:

Jean Spronck, Jos Driessen, Eric Kelderman, Carlo Vankan

Postadres secretariaat:

Martin Stevens Fonds
p/a Berkelplein 99
6301ZC Valkenburg aan de Geul
msf@hccnet.nl of harold_janssen@hotmail.com